Učební plán

 

 

 PŘEDMĚT

POČET HODIN

 (TÝDNĚ)

 VYUČUJÍCÍ

 Český jazyk

9

 Miroslava Roudnická

 Matematika

5

 Miroslava Roudnická

 Prvouka

2

 Miroslava Roudnická

 Hudební výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Výtvarná výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Tělesná výchova

3

 Miroslava Roudnická (1 h) 

Šárka Bielaková (1 h) 

Jaroslav Urban (1 h)

 Pracovní činnosti

1

 Miroslava Roudnická

 Celkem 22 hodin týdně