Domácí úkoly

Ve druhé třídě se děti učí samostatně zapisovat úkoly do úkolníčku. Každý den máme jeden psací úkol -  z matematiky, českého jazyka nebo prvouky. Tento úkol mají děti přinést následující den a s podpisem rodičů.

Užitečné informace jsou uvedené v týdenních plánech. Součástí  každého týdenního plánu je také celotýdenní zábavný úkol (křížovka, hádanky apod.) , který se vztahuje k učivu, a děti ho mohou vypracovat kdykoli v průběhu týdne.

Pro rozvíjení úrovně čtenářských dovedností je důležité každodenní hlasité čtení. Děti by měly číst pravidelně alespoň 15 minut ze své knížky, případně z čítanky. Pro zlepšování porozumění textu a ústního vyjadřování je vhodné, aby o přečteném textu vyprávěly rodičům.